Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Vélemény-nyilvánítás jogszabály-előkészítés keretében

A Magyar Ügyvédi Kamara véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben.

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § szerint, ha törvény valamely állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számára kifejezetten jogot biztosít arra, hogy a jogállását vagy a feladatkörét érintő jogszabályok tervezeteit véleményezhesse, a jogszabály előkészítője köteles gondoskodni arról, hogy az érintett szerv e jogával élhessen. A jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen.

Jogalkotási kérdésekben az ügyvédi kamara az Ügyvédi törvény rendelkezése folytán nyilváníthatja ki véleményét, bár nemegyszer előfordult, hogy nem, vagy nem időben kapta kézhez a javaslatot, így álláspontját nem tudta közölni a jogszabály-előkészítővel. Sajnálatos módon több alkalommal előfordult az is, hogy szakmai véleményünket a jogszabály előkészítője figyelmen kívül hagyta.  

A Közigazgatási és Igazságügyi  Minisztérium honlapján bárki hozzászólhat egyes jogszabály-előterjesztésekhez. A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján azokat a jogszabály-tervezeteket tesszük közzé, amelyeket véleményezésre a Magyar Ügyvédi Kamara kézhez kapott. Olvasónk véleményét a kommentárba helyezheti. Véleményét akkor tudjuk felhasználni, ha az szakmai érvekkel alátámasztott, és szövegjavaslatot is tartalmaz, illetve ha mi magunk is elegendő időt kapunk az írásbeli álláspontunk megszövegezésére.

Véleményezhető javaslatok