Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Eljárás nem hatósági ügyekben

A nem hatósági ügyekben is első fokon a területi kamara elnöksége jár el. A területi elnökség eljárására ezekben az esetekben a Ket. szabályait nem kell alkalmazni. Így ezekben az ügyedben nem terheli az elnökséget ügyintézési határidő.

A területi elnökség határozata ellen a területi kamara tagja a határozat közlésétől számított tízenöt napon belül élhet fellebbezéssel, a fellebbezést a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége bírálja el [Ügyvédi törvény 106. § (3) bekezdés]. A másodfokú határozat ellen az ügyvéd további jogorvoslati lehetőséggel nem élhet, a másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát a területi kamara kérheti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül, az illetékes megyei bíróságnál [Ügyvédi törvény 113. § (3) bek., 104. § (4) bek.].

Az Ügyvédi törvény 12/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint a határozat nem hatósági döntés, illetve a meghozatalát megelőző eljárás nem hatósági ügy akkor, ha a kamarai tagság kizárás, illetve az ügyvéd halála miatt következik be. Az Ügyvédi törvény 12/A. § ezen rendelkezése az Ügyvédi törvény 2010. június 30-áig hatályos szövegével egybevetve értelmezhető, amely szerint a kamarai tagság megszűnéséhez vezető okok miatt is kamarai tagságot megszüntető határozatot kell(ett) hozni (ide nem értve a halál miatti megszűnést). Kérdés, hogy 2010. július 1-jétől mi a helyzet, ugyanis ettől az időponttól kezdve a lemondás is a kamarai tagság megszűnéséhez vezet, az Ügyvédi törvény 12/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján pedig csak a kamarai tagság megszüntetése hatósági ügy, a megszűnés megállapítása nem.

Határozat meghozatala azonban ezekben az ügyekben is indokolt, mivel rögzíteni kell a kamarai tagság megszűnésének időpontját, okát, valamint következményeit: a nyilvántartásból való törlést, az igazolvány, szárazbélyegző visszavonását.