Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége ajánlásai

Az ajánlásban a MÜK Elnöksége a területi kamarák részére, egyes, jogszabályban illetve szabályzatban írt feladataik ellátásához nyújt segítséget, illetve olyan kérdésekben foglalt állást, amelyek az ügyvédi tevékenység kamarai megítélésénél (pl. fegyelmi eljárásban) merülnek fel.

 

 

 

A. 1/2018. MÜK.Eln. sz. Ajánlás Az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok selejtezéséről
A. 1/2011. MÜK.Eln. sz. Ajánlás a tagdíjhátralék fennállása esetén hivatalból indítandó törlési eljárás előkészítéséről
A. 2/2011. MÜK.Eln. sz. Ajánlás az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 12/A. § szerint indított ügyekben hozott határozat tartalmáról
A. 3/2011. MÜK.Eln. sz. Ajánlás az ügyvédi titok védelmének az ügyvéd munkáját segítő személyekre kiterjesztéséről
A. 1/2008. MÜK Eln. a területi kamarák részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére
A. 2/2008. MÜK Eln. az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggően ellátandó feladatokról
A. 1/2007. MÜK Eln. a pártfogó ügyvédek eljárásáról rosszhiszemű ügyfél esetén
A. 2/2007. MÜK Eln.
az ügyvéd kamarai tagságának megszűnése esetén a kamarai nyilvántartásból törlés időpontjáról