Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Országos levéltára

A Magyar Ügyvédi Kamara az Üt. 12. § (2) bekezdés f) pontja, 27/A. § (2) bekezdése, valamint 112. § (1) bekezdés k) pontjában írt rendelkezések alapján, figyelemmel a 4/2005.(VI.25.) Szabályzatára, az Országos Levéltár működtetésére szerződést kötött a Rhenus Office Systems Hungary Kft-vel (Szolgáltató).

A szerződés hatályosságának kezdő időpontja: 2014. november 01.

A Szolgáltató teljes körű szolgáltatást nyújt.

A fent hivatkozott törvényi rendelkezések, és a Szabályzatban foglaltak alapján az Országos Levéltárban kötelezően elhelyezendő iratok (elektronikus cégiratok papír alapú dokumentumai) csomagolása, szállítása, őrzése, kezelése költségeit a Magyar Ügyvédi Kamara viseli.

A felmerülő igény esetén a Szolgáltatóval kell a kapcsolatot felvenni.

A Magyar Ügyvédi Kamara Levéltárába történő iratszállítás megrendelésének előfeltétele, hogy a megrendelő ügyvéd átadja a Szolgáltatónak a területi kamara elnökének a megrendeléshez hozzájáruló nyilatkozatát.

A Szolgáltató kapcsolattartója: Pankotai Tamás
A kapcsolattartó elérhetőségei: telefon 24/887190
Mobil: 20/3622008
E-mail: tamas.pankotai@hu.rhenus.com

Az átadásra kerülő cégiratokat minimálisan cégjegyzékszám és cégnév feltüntetésével, cégenként külön irattartóban (dossziéban), lista szerint kell átadni.

A Szolgáltató egyéb irattári szolgáltatásra is vállalkozik, erre azonban az igénybevevőnek külön szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval.