Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

MÜK Elnökség Szakmai Álláspontjai

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése 4/2013 (VII.8.) sz. határozatával módosította az Alapszabályt és annak VI.2. f) pontjába felvette a Kamara állandó bizottságai közé a Szakmai Bizottságot, valamint ki is egészítette a MÜK Alapszabályát egyebek között a VI.20. és 23. pontokkal, mely szerint:

"VI.20. A Szakmai Bizottság feladata, hogy az ügyvédi munka során visszatérően előforduló, válaszokat igénylő helyzetekben követendő eljárásra általában irányadó, de normatívának nem minősülő, a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége által elfogadásra kerülő Szakmai Álláspont megfogalmazásához tervezeteket készítsen. VI.23. A Szakmai Bizottság eljárási rendjéről maga határoz."

Az alapszabályi rendelkezésnek megfelelően a MÜK Szakmai Bizottsága 2014. június 16-án az Ügyrendjét elfogadta, és ennek

  • 8. pontja értelmében "A Szakmai Bizottság előterjesztései a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének többségi szavazatával a MÜK Elnöksége Szakmai Álláspontjaként kerülnek sorszámozottan nyilvántartásba vételre, és a MÜK Honlapján közzétételre."
  • 14. pontja értelmében "Valamely Szakmai Álláspont elfogadása nem zárja ki ugyanazon kérdés későbbi újabb megtárgyalását, esetleg a korábbitól eltérő új Szakmai Álláspont elfogadását, elsősorban akkor, ha olyan újabb szempontok, körülmények merülnek fel, melyek a korábbi szakmai álláspont kialakításakor bármely okból nem lettek figyelembe véve."

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2019. (IV.15.) Szakmai Álláspontja
a GDPR tekintetében

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 3/2017.(XII.18.) sz. Szakmai Álláspontja
az ügyvédi székhelyszolgáltatási tevékenység folytathatóságáról.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2017. (IX.04.) Szakmai álláspontja
az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvéd speciális figyelemfelhívási kötelezettsége elővásárlási jog esetén.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2017. (III.20.) Szakmai Álláspontja
a gazdasági társaságok szerepéről, a kizárólag ügyvédek által végezhető jogi tevékenységek tekintetében.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2016. (III.21.) Szakmai Álláspontja
a felszámolás alatt álló ügyvédi iroda ügyvállalásáról

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségnek 1/2015.(III.09.) számú Szakmai Álláspontja
a zárolásra került pénzintézeteknél vezetett ügyvédi letéti számlák kapcsán

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségnek 2/2015.(III.09.) számú Szakmai Álláspontja
az ügyvédi titok és az aláíró fél belátási képességéről történő tanúvallomás összefüggéséről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 3/2015.(IV.20) számú Szakmai Álláspontja
a sikerdíjas ügyvédi megbízási szerződésbe felvenni javasolt kikötésről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 4/2015.(VII.20.) számú Szakmai Álláspontja
az ügyvédek által alkalmazott ügyvéddel (ügyvédjelölttel) köthető versenytilalmi  megállapodásról

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 5/2015. (XI.09.) számú Szakmai Álláspontja
az ügyvédek által ingatlanközvetítőként végezhető forgalmi értékbecslés lehetőségéről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 6/2015. (XII.21.) sz. Szakmai Álláspontja
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ügyvédek általi végezhetőségéről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2014.(IX.01.) számú Szakmai Álláspontja
az ügyvezetői tisztség alkalmazott ügyvéd általi ellátásának összeférhetetlensége tárgyában

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2014.(XI.03.) számú Szakmai Álláspontja
az okiratszerkesztéssel kapcsolatosan az ügyvédet terhelő tájékoztatási kötelezettség tartalma tárgyában

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségnek 3/2014.(XII.15.) számú Szakmai Álláspontja
az ügyvédi munkadíj bírósági érvényesíthetősége tárgyában