Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

A Magyar Ügyvédi Kamara együttműködése más szervezetekkel

A Magyar Ügyvédi Kamara együttműködik minden olyan szervezettel, amelyek tevékenysége, céljai egybeesnek vagy összefüggenek a Magyar Ügyvédi Kamara tevékenységével, céljaival.

 

1. Magyar Ügyvédnők Országos Egyesülete

Az Egyesület 2004. októberében alakult Budapesten, mint közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet. Célja, hogy az European Women Lawyers Association (EWLA) - Európai Jogásznők Egyesülete céljaival azonosulva

 • elősegítse az európai jogalkotás jobb megértését, különös tekintettel a nők jog-egyenlőségére vonatkozó jogalkotás és jogalkalmazás területén;
 • megteremtse a magyar ügyvédnők, valamint az Európai Unió ügyvédnői közötti szakmai kapcsolatot elsősorban nemzeti, valamint nemzetközi szinten az ügyvédi kamarák, női közösségek, női szervezetek, jogi karok, oktatási intézmények és kutatóintézetek vagy más hatóságokkal való kapcsolat kiépítése útján;
 • kutatást folytasson, tanulmányokat készítsen, konferenciákat szervezzen a magyar és az európai ügyvédnők részére, jogaik és lehetőségeik esélyegyenlőségének érvényesítése érdekében;
 • építse ki és ápolja a magyar ügyvédnők egymás közötti, valamint a magyar és az európai ügyvédnők közötti kapcsolatokat, bátorítsa, elősegítse közöttük az együttműködést, találkozókat szervezzen egymás jobb megértése érdekében;
 • képviselje a nők érdekeit a közintézményekben, továbbá az EWLA révén az Európai Unió intézményeiben minden, a nőket érintő általános kérdéskörben, különösen a jog valamennyi érintett területén
 • segítse elő az Európai Egyenjogúsági Törvény ismertetését és érvényesülését,
 • mutasson irányt a női esélyegyenlőség meghatározásában, valamennyi jogi területen,
 • törekedjék arra, hogy a döntéshozatali szervekben növeljék a női tisztségviselők számát,
 • dolgozzon ki különböző lobby stratégiát a női egyenjogúság érvényesítése érdekében,
 • segítse elő az európai jog ismertetését Magyarországon.

Az Egyesület céljai megvalósítását elsősorban konferenciák szervezés útján, információ terjesztése, előadások tartása, jogi szakvélemény nyilvánítása útján kívánja megvalósítani.

Az Egyesületünknek az alapításkor 162 tagja volt.

Forrás: http://users.atw.hu/mue/1.htm


2. Fiatal Jogászok Egyesülete

2009. tavaszán megalakult a Fiatal Jogászok Egyesülete, mely szervezet céljául azt tűzte ki, hogy a magyar fiatal jogászsággal átfogóbban megismertesse az aktuális és jelentős magyar, illetve közösségi jogi szabályozást, joggyakorlatot. Az egyesületnek szándékában áll a különböző szakterületeken dolgozó jogászok számára közösségteremtő programokat, fórumokat szervezni.

 

3. Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége

A Szövetség célja együttműködés a szakmai kamarák, ezáltal tagságuk társadalmi elismertsége érdekében, információcsere, érdekegyeztetés, ill. közös fellépés lehetővé tétele olyan ügyekben, amelyet a szakmai kamarák érdekeit érintik. A szövetség célja és ennek érdekében kifejtett tevékenysége tagsága érdekében, de az egyes szakmai kamarák önállóságának sérelme nélkül valósul meg.

Céljai megvalósítása érdekében a szövetség maga, vagy a fenti szervezetekkel jelzett együttműködése keretében:

 • szakmai kamarákat, és azok tagságához érintő témájú kutatásokat folytat, kezdeményez, vagy támogat,
 • elemzi és vizsgálja a szakmai kamarákkal és működésükkel kapcsolatos gazdasági-szociális jelenségeket, jogi szabályozási környezetet, valamint az erre irányuló jogalkotási folyamatot,
 • figyelemmel kíséri a magyar felsőoktatást, a kamarák tagságát alkotó szakemberek képzését és továbbképzését,
 • a fenti témákban tudományos, ismeretterjesztő és oktatási célú kiadványokat szerkeszt, ad ki és terjeszt, illetve ezek megjelenését támogatja,
 • a szakmai kamarák számára a folyamatos információcsere érdekében fórumot működtet,
 • elősegít minden olyan gazdasági, ill. társadalmi tevékenységet, amely több szakmai kamara tagságának érdekegyeztetését igényli.


A szövetség szervezete pártoktól és politikai mozgalmaktól független, azoknak anyagi és erkölcsi támogatást nem nyújt, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
Forrás: http://www.szakmaikamarak.hu/

4. Magyar Országos Közjegyzői Kamara

1991-ben Magyarországon visszaállították a latin típusú közjegyzőség intézményét, újra megteremtve a hagyományos kamarai rendszert. A közjegyzőség ma, a hagyományos közjegyzői tevékenységeken kívül a magánjogi gyakorlat minden területén részt vesz a jogéletben. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara megteremtette a Végrendeletek Országos Nyilvántartását, vezeti az ingókon és vagyonon alapított zálogjogok közhiteles nyilvántartását. A Magyar Országos Közjegyzői Kamarával együttműködés célja a jogérvényesítési eljárások egyszerűsítése, a jogászi hivatás hitelességének védelme.

Lásd: http://www.kozjegyzo.hu/