Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

2010-ben kihirdetett jogszabályok

Az ügyvédi működést érintő, 2010. december 31-ig kihirdetett jelentősebb jogszabályok. (A kivastagított jogszabályra kattintva a jogszabály hatályos szövege érhető el.)

TÖRVÉNYEK

2010. évi CLXXXV. törvény  (602 Kb)
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
2010. évi CLXIX. törvény  (666 Kb) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
2010. évi CLIII. törvény  (234 Kb) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
2010. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
2010. évi CXXXVI. törvény az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról
2010. évi CXXXI. törvény  (31 Kb) a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
2010. évi CXV. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
RENDELETEK
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról
322/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet  (15 Kb) a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervekről
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet  (287 Kb)t az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól
22/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról
5/2010. (III. 9.) IRM rendelet egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
2/2010. (VI. 8.) KIM rendelet az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról
2/2010. (V. 4.) KüM rendelet a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól
7/2010. (I. 19.) NFGM rendelet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról
13/2010. (XII. 27.) NGM rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának egyes szabályairól
6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról