Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

2009. december 31-ig kihirdetett jogszabályok

Az ügyvédi működést érintő, 2009. december 31-ig kihirdetett jelentősebb jogszabályok. (A kivastagított jogszabályra kattintva a jogszabály hatályos szövege érhető el.)

 


TÖRVÉNYEK

 


2009. évi CLXIII. a tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
2009. évi CXLIV. a vízitársulatokról
2009. évi CXXX. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
2009. évi CXX.

 

a Polgári Törvénykönyvről
2009. évi CXV. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
2009. évi XXXVII. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2008. évi XLV. az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról
2007. évi CLXVIII. az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről
2007. évi CLIX. a viszontbiztosítókról
2007. évi CLI. a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2007. évi CXLVIII. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti ingatlancseréről szóló megállapodás kihirdetéséről
2007. évi CXXXVI. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
2007. évi CXXX. az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról
2007. évi LXIV. a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról
2006. évi CXXV. az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló 1999. június 21-ei megállapodás, valamint az ahhoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
2006. évi CXXIII. a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről
2006. évi CI. az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény kihirdetéséről
2006. évi XCVIII. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
2006. évi XXXI. a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma Részes Államainak Első Közgyűlése által, 2002. szeptember 10-én, New Yorkban elfogadott, a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2006. évi X. a szövetkezetekről
2006. évi V. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2006. évi IV. a gazdasági társaságokról
2005. évi CLIII. a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről
2005. évi XC. az elektronikus információ-szabadságról
2005. évi XXVI. az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról
2004. évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2004. évi CXXXV. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről
2004. évi CXV. a lakásszövetkezetekről
2004. évi LXVIII. a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján Luxemburgban kelt európai Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi CXXXIII. a társasházakról
2003. évi CXXIX. a közbeszerzésekről
2003. évi CXVI. a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről
2003. évi XCII. az adózás rendjéről
2003. évi LXXXVI. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
2003. évi LXXX. a jogi segítségnyújtásról
2003. évi LX. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
2003. évi XI. az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról
2002. évi LV. a közvetítői tevékenységről
2002. évi XLIII. az egyszerűsített vállalkozói adóról
2002. évi VIII. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről, valamint a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi XVII. törvény módosításáról
2001. évi CXX. a tőkepiacról
2001. évi CIV. a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
2001. évi XCV. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
2001. évi XCIII. a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2001. évi LXXXV. a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról
2001. évi XLVI. a konzuli védelemről
2000. évi CXVI. az egészségügyi közvetítői eljárásról
2000. évi C. a számvitelről
2000. évi LXXXII. a Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók és a vagyonadók területén Ulánbátorban, 1994. szeptember 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XXI. a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Szingapúrban, 1997. április 17-én aláírt Megállapodás és az azt kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1999. évi LXIX. a szabálysértésekről
1999. évi XXXI. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Montevideóban, 1988. október 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XXVIII. a Magyar Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Tuniszban, 1992. október 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XXI. a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. április 1-jén aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XVI. a Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XV. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Pekingben, 1992. június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XIV. a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi VII. a Magyar Köztársaság és a Dél-afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén Budapesten, 1994. március 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1998. évi XCI. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről
1998. évi LXVI. az egészségügyi hozzájárulásról
1998. évi XIX. a büntetőeljárásról
1998. évi XI. az ügyvédekről
1998. évi IX. az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről
1997. évi CXLI. az ingatlan-nyilvántartásról
1997. évi CXXXII. a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
1997. évi C. a választási eljárásról
1997. évi LXXX. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
1997. évi LXVII. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
1997. évi LXVI. a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
1997. évi XI. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
1996. évi CXII. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
1996. évi CII. a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Budapesten, 1994. augusztus 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1996. évi C. a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Pozsonyban, 1994. augusztus 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1996. évi XCIX. a Magyar Köztársaság és Románia között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1996. évi XCV. a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1996. évi XCII. a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. június 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1996. évi XCI. a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Tiranában, 1992. november 14-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1996. évi LXXXI. a társasági adóról és az osztalékadóról
1996. évi LXX. az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló, Párizsban, 1949. szeptember 2-án kelt Általános Megállapodás második, negyedik, ötödik számú kiegészítő jegyzőkönyveinek, valamint az Emberi Jogok Európai Bizottsága és Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó, Londonban, 1969. május 6-án kelt Európai Megállapodásnak a kihirdetéséről
1996. évi LVII. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
1996. évi XLIII. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
1996. évi II. a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1995. évi CXVII. a személyi jövedelemadóról
1995. évi LXVI. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
1995. évi LIII. a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi XXXIII. a találmányok szabadalmi oltalmáról
1995. évi XXXII. a szabadalmi ügyvivőkről
1995. évi XVII. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Kairóban, 1991. november 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1995. évi XVI. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kanadai Kormány között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. április 15-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1995. évi I. az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról
1994. évi CII. a hegyközségekről
1994. évi XC. az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról
1994. évi LXXX. az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről
1994. évi LIII. a bírósági végrehajtásról
1994. évi XLIX. az erdőbirtokossági társulatról
1993. évi XCVI. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
1993. évi LXXVIII. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
1993. évi LXVII. a Magyar Köztársaság és Málta között a kettős adóztatás elkerüléséről Budapesten, az 1991. évi augusztus hó 6. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1993. évi LXIII. a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Jeruzsálemben, az 1991. évi május hó 14. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1993. évi LX. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Budapesten, az 1989. évi május hó 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1993. évi XLVIII. a bányászatról
1993. évi XXXVI. a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén, Canberrában, az 1990. évi november hó 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1993. évi XXXI. az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXVIII. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadó területén Budapesten, az 1989. évi március hó 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1992. évi XXVII. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadó területén Budapesten, az 1986. évi június hó 20. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1992. évi XXIII. a köztisztviselők jogállásáról
1991. évi LXIV. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
1991. évi XLIX. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
1991. évi XLI. a közjegyzőkről
1991. évi XXIII. az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról
1990. évi C. a helyi adókról
1990. évi XCV. a Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1990. évi január hó 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
1990. évi XCIII. az illetékekről
1978. évi IV. a Büntető Törvénykönyvről
1956. évi I. az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról
1952. évi III. a polgári perrendtartásról

 

TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK

 


1988. évi 14. a Magyar Népköztársaság és a Szíriai Arab Köztársaság között Damaszkuszban, 1986. szeptember 17-én aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről
1988. évi 6. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1985. október 17. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
1987. évi 27. az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló, Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
1987. évi 7. a Magyar Népköztársaság és a Bolíviai Köztársaság között Budapesten, 1985. június 21-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
1983. évi 19. a Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a Budapesten, 1981. november 30-án aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről
1983. évi 6. a Magyar Népköztársaság és az Ecuadori Köztársaság között, Quitóban, 1981. november 18-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
1983. évi 4. az ügyvédségről
1982. évi 23. a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
1980. évi 18. a Magyar Népköztársaság és Japán között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, az 1980. évi február hó 13. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
1980. évi 14. a Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről
1979. évi 27. a Magyar Népköztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadók területén Budapesten, 1977. évi július 18-án aláírt egyezmény kihirdetéséről
1978. évi 15. a Magyar Népköztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, az 1977. évi november hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
1976. évi 26. az ügyvédi hivatás gyakorlásáról és az ügyvédek szervezeteiről szóló 1958. évi 12. törvényerejű rendelet módosításáról
1976. évi 2. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadó területén Bécsben, 1975. február 25-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
1975. évi 3. az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény Párizsban, 1971. évi július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
1973. évi 22. a Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között Budapesten, az 1972. évi július hó 7. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
1972. évi 22. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Budapesten 1969. július 24-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
1971. évi 4. az 1952. évi szeptember hó 6. napján Genfben aláírt Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény kihirdetéséről
1966. évi 22. az ügyvédi hivatás gyakorlásáról és az ügyvédek szervezeteiről szóló 1958. évi 12. törvényerejű rendelet módosításáról
1964. évi 3. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között Belgrádban, 1963. február 20-án aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről
1958. évi 39. az ügyvédi kamarai szervek tisztségeinek és tisztségviselői létszámának megállapításáról
1958. évi 12. az ügyvédi hivatás gyakorlásáról és az ügyvédek szervezeteiről
1950. évi 16. a bírósági és közigazgatási iratok, valamint a bírósági, gyámpénztári, közigazgatási és pénzügyi letétek kölcsönös kiszolgáltatása tárgyában a Csehszlovák Köztársasággal Vysoké Tatryban az 1950. évi február hó 22. napján kötött egyezmény kihirdetéséről

RENDELETEK

 


213/2009. (IX. 29.) Korm. az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról
191/2009. (IX. 15.) Korm. az építőipari kivitelezési tevékenységről
163/2009. (VIII. 6.) Korm. egyes kormányrendeleteknek az adminisztratív terhek csökkentését célzó módosításáról
154/2009. (VII. 23.) Korm. a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól
19/2009. (I. 30.) Korm. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
356/2007. (XII. 23.) Korm. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
273/2007. (X. 19.) Korm. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
254/2007. (X. 4.) Korm. az állami vagyonnal való gazdálkodásról
355/2006. (XII. 27.) Korm. a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról
338/2006. (XII. 23.) Korm. a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
227/2006. (XI. 20.) Korm. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről
213/2006. (X. 27.) Korm. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
212/2006. (X. 27.) Korm. a „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről
164/2006. (VII. 28.) Korm. az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről
301/2005. (XII. 23.) Korm. a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól
183/2005. (IX. 13.) Korm. az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről
250/2004. (VIII. 27.) Korm. a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól
224/2004. (VII. 22.) Korm. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
142/2004. (IV. 29.) Korm. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről
79/2004. (IV. 19.) Korm. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről
50/2004. (III. 23.) Korm. a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről
46/2004. (III. 18.) Korm. a számhordozhatóság szabályairól
16/2004. (II. 6.) Korm. a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről
221/2003. (XII. 12.) Korm. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
79/2003. (VI. 6.) Korm. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
28/2002. (II. 27.) Korm. a Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
284/2001. (XII. 26.) Korm. a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól
250/2000. (XII. 24.) Korm. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
224/2000. (XII. 19.) Korm. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
223/2000. (XII. 19.) Korm. az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
222/2000. (XII. 19.) Korm. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
217/2000. (XII. 11.) Korm. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
198/2000. (XI. 29.) Korm. az úszólétesítmények lajstromozásáról
217/1998. (XII. 30.) Korm. az államháztartás működési rendjéről
203/1998. (XII. 19.) Korm. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
235/1997. (XII. 17.) Korm. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
195/1997. (XI. 5.) Korm. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
168/1997. (X. 6.) Korm. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
149/1997. (IX. 10.) Korm. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
20/1997. (II. 13.) Korm. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
86/1996. (VI. 14.) Korm. a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
130/1995. (X. 26.) Korm. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról
9/1995. (II. 3.) Korm. a köztisztviselők képesítési előírásairól
157/1992. (XII. 4.) Korm. a lakásszövetkezetek, a társasházak, a társadalmi szervezetek és az általuk alapított intézmények, az alapítványok, az ügyvédi irodák, a víziközmű-társulatok, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról
112/1991. (IX. 2.) Korm. a volt közszolgálati alkalmazottakat érintő nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről
104/1991. (VIII. 3.) Korm. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról
13/1990. (VII. 25.) Korm. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről
12/1988. (III. 10.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1984. évi július hó 9. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről
10/1988. (III. 10.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Hágában, az 1986. évi június hó 5. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről
33/1985. (VII. 1.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1983. évi május hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről
20/1984. (IV. 18.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről
82/1982. (XII. 29.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi november hó 30. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről
55/1982. (X. 22.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Stockholmban az 1981. évi október hó 12. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről
67/1981. (XII. 16.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között Oslóban az 1980. évi október hó 21. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről
66/1981. (XII. 16.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1978. évi október hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről
65/1981. (XII. 16.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban az 1980. évi április hó 28. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről
53/1980. (XII. 12.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi május hó 16. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről
49/1979. (XII. 6.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az 1979. évi február hó 12. napján aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről
45/1979. (XI. 10.) MT a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Budapesten az 1978. évi október hó 24. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről
11/2006. (III. 14.) BM a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról
25/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
11/2000. (II. 23.) BM rendelet a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról
1/2004. (I. 5.) ESzCsM rendelet a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról
137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól
19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről
4/2009. (III. 6.) IRM rendelet a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról
13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványáról
58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről
57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet, a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban szóló 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet, valamint a bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes rendelet módosításáról
56/2007. (XII. 22.) IRM a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól
54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzendő személyazonosság- és igazolvány-ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról
49/2007. (XI. 14.) IRM rendelet az ügyvédi székhely szolgáltatásról
44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól
27/2007. (V. 31.) IRM rendelet az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól
18/2007. (III. 19.) IRM az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről
4/2006. (VII. 24.) IRM-PM együttes a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosításáról
1/2006. (I. 6.) IM az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól
6/2005. (III. 11.) IM az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1960. november 28-án, Hágában és 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegeihez kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről
4/2005. (III. 11.) IM a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről
24/2004. (VI. 30.) IM a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivői költségekről és a pártfogó szabadalmi ügyvivő részére megállapítható díjról és költségtérítésről
11/2004. (III. 30.) IM a jogi segítő díjazásáról
44/2003. (XII. 27.) IM-BM-PM együttes a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosításáról
42/2003. (XII. 19.) IM a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól
41/2003. (XII. 19.) IM a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet módosításáról
37/2003. (X. 29.) IM a közjegyzői ügyvitel szabályairól
32/2003. (VIII. 22.) IM a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
26/2003. (VII. 1.) IM-BM-PM együttes a terhelt és a védő készkiadása, illetőleg a védő díja állam általi megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról
22/2003. (VI. 25.) IM a tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról
21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes a bűnügyi költségek előlegezéséről
17/2003. (VI. 24.) IM a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról
16/2003. (VI. 20.) IM a büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról
33/2002. (XII. 23.) IM egyes, díjazásról szóló igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról
14/2002. (VIII. 1.) IM a bírósági ügyvitel szabályairól
8/2002. (III. 30.) IM a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
7/2002. (III. 30.) IM a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről
11/1999. (X. 6.) IM a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
12/1998. (VI. 3.) IM a bíróság által megállapítható ügyvédi költségekről szóló 12/1991. (IX. 29.) IM rendelet módosításáról
13/1996. (XII. 23.) IM a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól
11/1996. (X. 15.) IM a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelősségéről
6/1996. (VII. 12.) IM a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól
12/1994. (IX. 8.) IM a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról
6/1993. (II. 23.) IM a felülvizsgálati eljárásban megállapítható ügyvédi díjról
8/1992. (IV. 4.) IM az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerésekről
13/1991. (XI. 26.) IM a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról
12/1991. (IX. 29.) IM a bíróság által megállapítható ügyvédi költségekről
9/1991. (VII. 18.) IM az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 6/1983. (VII. 28.) IM rendelet módosításáról
5/1991. (IV. 4.) IM a jogi szakvizsgáról
8/1988. (VIII. 5.) IM a pártfogó ügyvéd díjazásáról szóló 3/1984. (V. 27.) IM rendelet módosításáról
7/1988. (VIII. 1.) IM a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról
1/1988. (III. 18.) IM az ügyvédi munkadíjról és az ügyvédi díjszabásról szóló 5/1962. (VI. 19.) IM rendelet módosításáról
6/1986. (VI. 26.) IM a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban
1/1986. (II. 13.) IM az ügyvédi munkaközösségnek és a jogtanácsosi munkaközösségnek egyes szellemi alkotások hasznosításával kapcsolatos tevékenységéről
3/1984. (V. 27.) IM a pártfogó ügyvéd díjazásáról
7/1983. (VIII. 25.) IM a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
6/1983. (VII. 28.) IM az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
4/1982. (X. 18.) IM az ügyvédi munkadíjról és az ügyvédi díjszabásról szóló 5/1962. (VI. 19.) IM rendelet módosításáról
1/1980. (IV. 21.) IM az ügyvédi munkadíjról és az ügyvédi díjszabásról szóló 5/1962. (VI. 19.) IM rendelet módosításáról
12/1974. (XII. 23.) IM az ügyvédi munkadíjról és az ügyvédi díjszabásról szóló 5/1962. (VI. 19.) IM rendelet módosításáról
8/1973. (XII. 28.) IM az ügyvédekre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról
2/1973. (VI. 19.) IM az ügyvédi munkadíjról és az ügyvédi díjszabásról szóló 5/1962. (VI. 19.) IM rendelet módosításáról
5/1962. (VI. 19.) IM az ügyvédi munkadíjról és az ügyvédi díjszabásról
6/1957. (VI. 29.) IM az ügyvédi kamarai önkormányzat felfüggesztése esetén az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlásának átmeneti rendezéséről
3/1957. (V. 11.) IM a budapesti ügyvédi kamara területén egyes meghatározott székhellyel történő ügyvédi bejegyzés (átjegyzés, székhelyáthelyezés) átmeneti korlátozásáról
2/1955. (III. 20.) IM az ügyvédek fegyelmi szabályzatáról
5/1954. (VII. 25.) IM az ügyvédi díjszabásról
2/1954. (V. 13.) IM az ügyvédi munkaközösségben dolgozó ügyvédek társadalombiztosítási ellátásának szabályozásáról
4/2009. (IV. 10.) KüM a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól
1/2002. (I. 23.) KüM-IM együttes a konzuli tisztviselő konzuli okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól
17/2001. (XI. 15.) KüM a konzuli védelem részletes szabályairól
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól
7/2003. (VI. 27.) MeHVM-IM együttes a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek parancsnoki nyomozásáról
19/2008. (X. 8.) NFGM a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról
2/2009. (I. 16.) ÖM az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
6/2008. (X. 8.) ÖM egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtandó támogatásokra vonatkozó eljárás szabályairól
25/2008. (IV. 29.) ÖTM az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
22/2008. (IV. 10.) ÖTM az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
40/2006. (XII. 25.) PM az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről
39/2006. (XII. 25.) PM a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól
38/2006. (XII. 25.) PM a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól
17/2003. (VII. 1.) PM-IM együttes a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól
5/2003. (II. 4.) PM r az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről
8/2001. (II. 22.) PM a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjéről
36/1999. (XII. 27.) PM a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről
8/1955. (IV. 1.) PM az ügyvédi munkaközösségek tagjai adóztatásának módosításáról
20/1952. (III. 23.) PM az ügyvédi munkaközösség tagjainak adóztatásáról
13/2009. (V. 29.) SZMM-ÖM együttes a szegregált lakókörnyezet felszámolása céljából helyi önkormányzat részére 2009. évben nyújtott támogatásról
7/2009. (III. 18.) SZMM a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
15/2008. (VIII. 13.) SZMM a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről