Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Lezárt pályázatok

 

Ebben a rovatban a lezárt pályázatokat és azok eredményeit közöljük.

 

 

 

2014-ben DR. KISS DAISY emlékére kiírt pályázat joghallgatók részére.

A pályázat választható témái:

1. A keresetváltoztatás és korlátai

2. Alperesi igényérvényesítés a polgári perben

3. Végrehajtási perek rendszere és sajátosságai

 

A pályaművek díjazása:

Első díj: 200.000,-Ft

Második díj: 100.000,-Ft

Harmadik díj: 50.000,-Ft

 

A pályázat nyertesei:

I. díj Nagy Alexandra (Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar V. évfolyam, nappali tagozat)

II. díj Gergely Beáta (Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar V. évfolyam, nappali tagozat)

III. díj Kispál Zsuzsanna

 

 


 

2013-ban DR. KISS DAISY emlékére kiírt pályázat joghallgatók részére.

A pályázat választható témái:

1. Kisértékü és kiemelt jelentőségű perek speciális szabályai a polgári perjogban.

2. Marasztalási és megállapítási perek összehasonlítása, megállapítási keresetek speciális feltételei.

3. Rendkívüli perorvoslatok speciális szabályai és korlátai a polgári perjogban.

 

A pályaművek díjazása:

Első díj: 200.000,-Ft

Második díj: 100.000,-Ft

Harmadik díj: 50.000,-Ft

 

Pályázat nyertesei:

A Bíráló Bizottság első díjat nem adott ki.

Második díjat kapott két pályázó:

- Hajdú Mihály,  ELTE ÁJK,

- Nyíri Adrienn,  Miskolci Egyetem ÁJK.

Harmadik díjat kapott:

- Völcsey Balázs,  ELTE ÁJK.

A Bíráló Bizottság az alábbi pályázókat 20.000- 20.000 Ft-os különdíjjal jutalmazza:


- Baksy Emese,  Miskolci Egyetem ÁJK
- Lipták-Vida Gabriella,  Debreceni Egyetem ÁJK,
- Kiss Szilvia,  Debreceni Egyetem, ÁJK,
- Kulcsár Ádám,  ELTE ÁJK
- Keller Péter, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar.

 


 

Pályázat 2010-ben a Harmadik Magyar Ügyvédnap alkalmából joghallgatók számára

a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége a Harmadik Ügyvéd Nap alkalmából pályázatot ír ki joghallgatók részére.

 

A pályázat választható témái:

1. Az ügyek ésszerű időn belül befejezésének aktuális kérdései a polgári eljárásokban.

2. Gyorsítási lehetőségek és a garanciák viszonya büntető eljárásunkban.

 

A pályaművek díjazása:

Első díj: 200.000,-Ft

Második díj: 100.000,-Ft

Harmadik díj: 50.000,-Ft

 

A pályázat nyertesei:

II. helyezett:

Pollák Kitti /Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogász/Nappali/V. évfolyam

III. helyzett:

Ponyokai Judit /Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász/III. évfolyam


 


 

Pályázat a Második Magyar Ügyvédnap alkalmából joghallgatók számára


A Második Magyar Ügyvéd Nap alkalmából a joghallgatók számára a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége pályázatot írt ki.

A pályázat témái:

1. A személyiségvédelem anyagi jogi és eljárásjogi kérdései a virtuális térben
2. A jogos védelem új megközelítésben

A pályázat nyertesei:

1. díj: Molnár Tamás (PTE-ÁJK) A jogos védelem új megközelítésben c. pályázatával,
2. díj Csabai Kunigunda (PPKE-JÁK) A jogos védelem új megközelítésben c. pályázatával,
3. díj Frölich Balázs (PPKE) A személyiség védelem anyagi jogi és eljárásjogi kérdései a virtuális térben c. pályázatával.

Első díj: 200.000,- Ft
Második díj: 100.000,- Ft
Harmadik díj: 50.000,- Ft.

 


 

Pályázat az Első Magyar Ügyvéd Nap alkalmából a joghallgatók számára

A pályázat témája: Az ügyvédi hivatás jövőképe - a joghallgató szemével.

A pályázat nyertesei:

1. díj: Fazekas Barna, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
2. díj: Kuna Éva, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
3. díj: (a Bíráló Bizottság a kiírástól eltérően két harmadik díj odaítéléséről döntött) Hernádi Máté, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar,
Kovács Kinga, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

A pályázati kiírás teljes szövege:

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége a I. Magyar Ügyvéd Nap alkalmából pályázatot ír ki: "Az ügyvédi hivatás jövőképe - a joghallgató szemével címmel.
A pályázaton rést vehet bármelyik magyar egyetem jogi- és államtudományi karán nappali tagozaton tanuló hallgató.

A pályázat benyújtási határideje 2008. november 9. 24.00 óra (A határidő után beérkezett pályaműveket nem tudjuk értékelni.)

A dolgozat terjedelme, minimum 20.000, maximum 30.000 karakter lehet (szóközökkel együtt).

A pályázatokat kérjük a következő e-mail címre beküldeni (MSWord dokumentumban, csatolmányként): muk@tvnetwork.hu

A beküldött pályázatokat a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége által kijelölt bizottság bírálja el, 2008. november 25-ig. A bizottság döntését a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján (www.magyarugyvedikamara.hu) közzé tesszük.

A díjakat a Magyar Ügyvéd Nap ünnepi ülésén, 2008. november 29-én adjuk át.
A pályaművek díjazása:

- Első díj: 200.000,-Ft
- Második díj: 100.000,-Ft
- Harmadik díj: 50.000,-Ft

Dr. Bánáti János
elnök

Dr. Gábor László
főtitkár