Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Budapest Ügyvédi Kamara

 

 

 

 

 

Elnök: Dr. Réti László

Főtitkár: Dr. Papp Géza

Elnökhelyettesek:

- dr. Hegedűs László
- dr. Katkó Anna
- dr. Kovács Kázmér
- dr. Köves Péter  
- dr. Szecskay András

Titkárok:

- dr. Bálint Szilvia
- dr. Patyi Gergely
- dr. S. Szabó Péter
- dr. Subasicz Éva


A Budapesti Ügyvédi Kamara több mint 130 éves múltra tekinthet vissza: megalakulásának éve 1875.

A Budapesti Ügyvédi Kamara kezdettől fogva jelentős befolyással bírt a teljes magyar ügyvédségre és az ország általános jogfejlődésére is. Ezt ismerte fel és méltányolta a Székesfőváros tanácsa, amikor 1892-ben a Budapesti Ügyvédi Kamarának 300 négyszögöl telket ajándékozott az V. kerületi Szalay utcában, székházépítés céljára. A Kamara az ajándékozást követően az ügyvédség anyagi erőforrásaiból megkezdte az építkezést és 1896-ra a budapesti ügyvédi kar székháza el is készült. A II. világháború után a budapesti ügyvédség szintén saját erőből újította fel az épületet. Az ügyvédek adományaiból felépült, majd a háború után ugyanígy újjáépített székházat 1952-ben államosították. A székház 2005-ben került vissza a Budapesti Ügyvédi Kamara tulajdonába, majd 2009-ben újra felújította. A Budapesti Ügyvédi Kamara székházában kapott otthont a Magyar Ügyvédi Kamara is.

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai körében is jelentős változásokat élt át. A millennium idején a budapesti ügyvédi kar létszáma ezerkétszáz fő volt, mely a két háború között három-négyezer főre is felemelkedett, de ez a szám az ötvenes évek végére kb. hatszázra csökkent, s ekörül ingadozott egészen 1990-ig. A '90-es évek elején azonban jelentősen megváltozott a budapesti ügyvédség társadalmi szerepe és ezzel párhuzamosan létszáma is: az ügyvédi kar integrálta a korábban munkaviszonyban dolgozó jogtanácsosokat. Számos új lehetőség nyílt meg az immáron egységes ügyvédi kar előtt, ezzel párhuzamosan rohamosan emelkedett a kamara tagjainak száma, amely ma már meghaladja az ötezret is. A rendszerváltás óta eltelt majd' két évtizedben az ügyvédi működés korábbi formái is megváltoztak, az egykori ügyvédi munkaközösségek átadták helyüket az önálló ügyvédi irodáknak. Ezek általában csupán egy, esetleg néhány ügyvéd munkahelyei, de megjelentek már a húsz-harminc ügyvédet alkalmazó, az üzleti élet igényeit kiszolgáló nagy irodák is. A több mint 125 éves Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai a XXI. századi kihívásoknak és a jogkereső közönség elvárásainak folyamatos önképzéssel, neves elődei példáját és a szakma fejlődésének nemzetközi irányait szem előtt tartva igyekeznek maradéktalanul megfelelni. [Forrás: www.bpbar.hu]


Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 7.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 61.
E-mail cím: ugyfel@bpbar.hu
Honlap: http://www.bpbar.hu
Telefon: +36 (1) 353-0155, 353-0810
Telefax: +36 (1) 332-1385
Ügyfélszolgálati iroda: 1055 Budapest, Szalay u. 5/A. (bejárat a Honvéd u. felől)