Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Heves Megyei Ügyvédi Kamara

Elnök: Dr. Varga Imre
Általános elnökhelyettes: Dr. Gyurkó Péter
Elnökhelyettes: Dr. Székács György
Titkár: Dr. Zakar Péter

 

Az Egri Ügyvédi Kamara alakuló közgyűlését 1875. február 14. napján tartotta, első érdemi munkáját pedig 1875. június 11-ei közgyűlésén fejtette ki, amelyen elfogadták az első költségvetést. Az Egri Ügyvédi Kamara első elnöke Babics István volt, aki az 1875-ös választásokon a szabadelvű párt programjával Csíky Sándor ellenében győzött, és Eger város országgyűlési képviselőjévé vált, amúgy időszakonként az egri kaszinó elnöke is volt.

Az Egri Ügyvédi Kamara 1925. február 14-én tartotta jubileumi közgyűlését. E közgyűlésen hangzott el a következő beszédrészlet: "Az ügyvéd...soha sem akarja engedni magát vezettetni.  Ő maga akar vezetni, amihez való képességei rendszerint nem is hiányoznak.Olyan társaságot pedig nehéz összehozni, még nehezebb harmonikusan együtt tartani, melynek minden tagja vezető,vagy legalábbis vezetésre hajlamos egyén..."

A második világháborút követően Heves megyében az önálló ügyvédi kamara megszűnt, és újjáalakulására csupán 1956. január 14-én került sor, ekkor tartotta alakuló közgyűlését a megye ügyvédi karából újjászerveződő Egri Ügyvédi Kamara. Az újjáalakult egri kamara első éveit az ügyvédi munkaközösségek számának növekedése, és az egyéni praxist folytató ügyvédek számának radikális csökkenése jellemezte. Az 1958-as felülvizsgálat eredményeként a kamara taglétszáma 53 főre csökkent. Az 1970-es évek elejétől egyre több hölgy választotta hivatásának az ügyvédkedést ebben a megyében is, és vált a kamara tagjává.

A kamara ma is viszonylag magas létszámmal működik, az ügyvédjelöltek száma pedig az ügyvédi taglétszám felét teszi ki. Ezért a kamara súlyt helyez az ügyvédjelölt-alkalmazás és -oktatás megfelelő szabályozására.

A Heves Megyei Ügyvédi Kamara sok jelentős személyiséget adott a jogásztársadalomnak, illetve az országnak.

[Forrás: http://www.hmuk.hu]


Cím: 3300 Eger, Törvényház u. 13-15.
Postacím: -
E-mail cím: hmuk@t-online.hu
Honlap: http://www.hmuk.hu
Telefon: +36 (36) 518 590
Telefax: +36 (36) 518 590