Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Kiss Daisy

1955-ben született Budapesten. A középiskolai tanulmányait 1970-től 1974-ig a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte. Egyetemi tanulmányait 1980-ban fejeztem be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1983. június 2-án bírói szakvizsgát tett.

1976. szeptember 1-től 1990. október 30-ig a Pesti Központi Kerületi Bíróságon előbb jegyzőkönyvvezetőként, majd fogalmazóként, végül 1983. július 8-tól a polgári ügyszakban előbb beosztott, majd 1987. november 1-től csoportvezető-helyettes bíróként dolgozott. 1990. november 1-től a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságán tanácsos, 1992. március 15-től a Köztársasági Elnöki Hivatal Alkotmányügyi-, és Törvényelőkészítési Főosztályának vezetője.

1996. október 1. napjától ügyvéd. Saját ügyvédi irodát alapított, amely ma már több taggal működik. Mint ügyvéd 2000. augusztus 3-ig állandó tanácsadója volt a Magyar Köztársaság elnökének, 1999-2000-ben a Magyar Nemzeti Bank elnökének. 2000-2002 között főtanácsadói feladatokat látott el a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága volt elnöke mellett, 2000-2009 között tagja az Állami Számvevőszék Elnöke mellett működő Tanácsadó Testületnek. 2008 óta mediátor.

2002-ben előbb a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, majd titkára lett, 2006. májusa óta a Magyar Ügyvédi Kamara titkára és teljes ülésének tagja. 2010-ben újraválasztották a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének tagjává, 2010-től a MAgyar Ügyvédi Kamara főtitkára. 

Rendszeresen publikál, több könyve jelent meg a polgári perjog és nemperes eljárások témájában. Az Állami Számvevőszék Kutató Intézetének külsős kutatója. 1990-ben a Jogtudományi Közlöny, 2005-2006-ban a JogOK folyóirat szerkesztője.

Az 1985/86-os tanév óta az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és az 1992/93-as tanév óta a Jogi Továbbképző Intézetben, 2006 óta a Budapesti Ügyvédiskolában polgári eljárásjogot tanít, valamint önálló kurzusokat vezet a Bibó Szakkollégiumban, ahol 2002-től a Civilisztikai Műhely vezetője. 2002. decemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora az ELTE tiszteletbeli tanára címet adományozta részére. Tagja az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottságának.

A Kamarán kívüli tagságok, tisztségek:

 • az ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszéke mellett működő Tudományos Munkaközösség titkára (1985-től a Munkaközösség megszűnéséig),
 • a Belpolitikai Kutatások Központja Jogelméleti Műhelyének és a Központ Gazdasági, Jogi és Politikai Tanácsadó Irodájának vezetője (1994-2000),
 • 2007-2010. a Magyar Akkreditációs Bizottság Jogi és Igazgatási Albizottságának tagja,
 • 2007-től a Magyar Jogász Egylet Polgári Eljárásjogi Szakosztályának elnöke,
 • 2010-től a Felsőoktatási Tudományos Tanács tagja.

Kitüntetések, díjak:

 • 1981. miniszteri dícséret,
 • 1985. a Fővárosi Bíróság elnökének dícsérete,
 • 1986. "kíváló munkáért" kitüntetés, az igazságügyi törzsgárda bronz fokozata,
 • 1993. és 2000. "köztársasági elnöki elismerés" (Aranyérem és Emlékérem),
 • 2007. augusztus 20. a Magyar köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetés,
 • 2010. Eötvös Károly díj.