Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

MOL Gold és Silver kedvezményes üzemanyagkártyák ügyvédek és ügyvédi irodák részére

A Magyar Ügyvédi Kamara és a MOL között létrejött megállapodás értelmében az ügyvédek és ügyvédi irodák részére megnyílt egy kedvezményes tankolási lehetőség a MOL magyarországi töltőállomás hálózatában.

A szerződés megkötése és az üzemanyagkártya igénylése érdekében, a potenciális partnernek a „MÜK adatlap” és a „MÜK kártya adatfelvételi tábla” megnevezésű adatlapokat szükséges kitölteni. A kitöltött dokumentumokat elektronikus úton a MUK_szerzodes@mol.hu e-mail címre kell eljuttatni.

 

A MÜK adatlapot értelemszerűen kell kitölteni a szerződő ügyvéd/ügyvédi iroda adataival!

 

Kártya adatfelvételi táblában az alábbi pontokat kell kitölteni:

 • Vevő rövid név (partner adja meg, ez fog szerepelni a kártyán)
 • SAP szám (Mol munkatársa tölti ki)
 • 1. kártyaszám:  (Mol munkatársa tölti ki)
 • 2. kártya típust:  fix (nem kell módosítani)
 • 3. rendszám: értelemszerűen töltendő
 • 4. termékkód:  a „Termékkód tábla” a kártya adatfelvételi táblában van megjelenítve, értelemszerűen töltendő
 • 5. kártyanév: ha nem azonos a vevő nevével akkor kell kitölteni, névre szóló kártyaigény esetén
 • 6. pont: Postai vagy személyes kártyaátvétel kérése
 • 7. pont: Postai vagy személyes kártyaátvétel kérése
 • 7-11. opcionálisan igény szerint töltendő

 

A MOL e-mail címére elküldött adatlapok alapján a MOL üzletkötői a Kártyás szerződést (lsd szerződési minta) elkészítik, és elektronikusan visszaküldik a partner által megadott e-mail címre.

A szerződést az ügyvéd/ügyvédi iroda elektronikusan vagy kézzel aláírja, lebélyegzi és visszaküldi elektronikus vagy postai úton (két aláírt példány)  a MOL címére.

 

MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. (Mezey Andrea, 140. számú iroda)

 

A szerződéskötéshez szükséges adatlapok elektronikus úton történő továbbítása esetén a dokumentumokat MUK_szerzodes@mol.hu e-mail címen várják.

 

A MOL-hoz beérkezett aláírt szerződéseket a MOL Nyrt képviselői aláírják, 1 példányt visszaküldenek a szerződő fél címére, valamint a kártyagyártás folyamatát elindítják.

A MOL által történő kártyás szerződés aláírását követően, az ügyfél várhatóan 8-12 napon belül (postán vagy személyes átvételt követően) kapja meg az üzemanyagkártyát és a PIN kódot.

 

Kártyaaktiválás:

 • Személyes átvétel esetén az átvétel pillanatában aktív tehát azonnal használható a kártya
 • Postán történő kártyaátvétel esetén, a MOL által küldött átadás-átvételi nyilatkozat aláírását követően, a MOL által megadott fax vagy e-mail címre kell visszaküldeni a bizonylatot, ezt követően aktiválódik a kártya/kártyák.
 • Minden esetben javasoljuk az ingyenes elektronikus felületünket, VKK (Virtuális Kártya Központ) ahol kártyái aktiválásán túl azonnal hasznos információkhoz jut. (pl: módosítható a cég (pl. telefon, kapcsolattartó) és a kártyák adatai (pl.PIN kód) ; lekérdezhető tankolási tranzakciók; letölthető számla és számlamelléklet másolatok; limitálható hitelkeret kártyánként; Hitelkeret kimerítettség nyomonkövetése ; újabb kártyák rendelése

Aktuális MOL Gold kártyás listaár lekérdezése

 

A MOL Gold és Silver üzemanyagkártyákról bővebb információ az alábbi linken olvasható:

http://www.mol.hu/hu/vallalati_ugyfeleknek/termekek/uzemanyagkartyak/gold_es_silver_kartya/

 

 

Gyakran ismételt kérdések

 • Mit jelent a listaár?

A listaár egy megállapított középár, mely a 360 MOL magyarországi töltőállomás átlagárhoz képes kb. 1,00 - 1,20 Ft/liter árelőnyt jelenet. A listaár képezi a számlázás alapját, ebből az árból érvényesítjük a MÜK vevőcsoport tagjai részére a 6,00 Ft/liter+Áfa kedvezményt.

 

 • Minden esetben kedvezőbb a listaár a kúti árhoz képes?

Nem, mert vannak olyan MOL kutak, melyek szelektív árképzés miatt, listaár alatt értékesítik az üzemanyagot. Amennyiben a tankolás ilyen töltőállomáson realizálódik, és kúti ár kedvezőbb a MOL Gold kedvezménnyel csökkentett listaárnál a számlázás a kedvezőbb árszinten történik.

 

 • Hogyan történik a számlázás?

Havonta egy gyűjtőszámla készül, és azt 15 naptári napon belül kell kiegyenlíteni.

A számlát elektronikusan (e-számla) juttatjuk el a vevőnek, de a kiállított számla másolatát illetve annak mellékletét a partner egy elektronikus felület segítségével (VKK - Virtuális Kártya Központ) bármikor megtekintheti.

 

 • Ki jogosult a kártyahasználatra?

A szerződött egyéni ügyvéd vagy ügyvédi iroda alkalmazottjai és munkatársai is használhatják. A kártyát vagy kártyákat, névre, rendszámra illetve open kártyák formájában (Hordós; Garázs) tudjuk legyártani. A számlában az adott ciklusra vonatkoztatva a személyhez rendelt rendszám vagy open kártya száma alapján ill. az adott személy nevére megbontva lesznek megjelenítve a tranzakciók.

 

 • Tankoláson kívül milyen egyéb terméket lehet megvásárolni a kártyával?

Minden MOL kártya termékkóddal van ellátva , mely igény szerint alakítható.

A tankoláson kívül lehetőség van mosatásra, kenőanyag, autóápolási termékek és egyéb kemikáliák, shop termékek vásárlására, valamint útdíjak, „autópálya matricák” költségének kiegyenlítésére is alkalmas.

 

 • Külföldön használható-e a kártya, ha igen milyen kedvezménnyel, ill. az így keletkezett számla mikor érkezik és azt milyen valutában kell kifizetni?

Igen, a MOL Gold kártyát Európában kb. 4.200 helyen elfogadják, a tankolást az aktuális kút totemoszlopán megjelenített áron kell kiegyenlíteni. A számlát a partner a belföldi tankolásokkal együtt, egy borítékban kapja meg és azt HUF-ban kell kifizetnie.

 

 • Mekkora hitelkeret van a kártyán vagy kártyákon?

A szerződő fél 200.000 Ft-os „cég” hitelkerettel rendelkezik, tehát nem kártyánként kell beállítani keretösszeg nagyságát. A partner rendelkezhet úgy, hogy korlátozza a kártya használatát, napi, heti értéklimitet állít be kártyánként. A kártyát csak a keretösszeg erejéig lehet használni, annak túllépésekor a kártya nem engedélyezi a nyitott tranzakció kiegyenlítését.

 

 • Mennyibe kerül egy kártya?

Egy kártya 3 évig érvényes, a gyártási költsége 500 Ft/db, melyet évente egyszer terhelünk a partner felé a kártya darabszám ismeretében.

 

 • Milyen védelemmel van ellátva a kártya illetve visszaellenőrizhető -e a tankolás?

A kártyák 4 jegyű PIN-kóddal vannak ellátva, a kódot a gyártás során egy automata véletlenszerűen generálja, de a VKK-n tetszés szerint megváltoztatható.

A töltőállomásaink biztonsági kamerával vannak ellátva, a „kétes” eredetűnek vélt tankolásokat a partner kérésére ellenőrizni tudjuk.

 

 • Szükség esetén módosítható-e a hitelkeret mértéke?

Igen, a hitelkeretet adott esetben egyedileg bíráljuk el, ennek értelmében a keretösszeg emelhető.