Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztató a Továbbképzési Szabályzat 2019. október 29. napján hatályba lépett módosításáról

Tájékoztató
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 2019. októberi módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése 2019. október 14-én elfogadta az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról szóló 13/2019. (X.14.) MÜK szabályzatot (a továbbiakban: módosítás). A módosító rendelkezések 2019. október 26. napján léptek hatályba. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás legfontosabb rendelkezéseseit.

I.     Bővül a mentesítési események köre 

II.   Bővült az egyszerűsített akkreditációra jogosult intézmények köre (4.3.1.)

III.  Bővül az akkreditációs díj megfizetése alól mentesülő intézmények köre (4.5.1/A.)

IV.  Bővül a kifogással támadható határozatok köre (4.7.1.)

V.   Kiegészül a kreditszerzésre jogosító képzési események köre (5.4.1.)

VI.  Módosultak a 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. között szervezett Képzési Eseménykere vonatkozó szabályok.

 

I.         Bővül a mentesítési események köre

  1. a kötelező Képzési Eseményeken való részvétel kivételével mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól, aki a továbbképzési időszakban a 75. életévét betölti (2.15/A.).
  2. a kamarai jogtanácsosok vonatkozásában bővül a mentesítési okként elismert, külön jogszabály által előírt kötelező képzések köre (2.15.d).

II.      Bővült az egyszerűsített akkreditációra jogosult intézmények köre (4.3.1.)

A MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága egyszerűsített eljárásban akkreditálja az alábbi intézményeket:

a)       a Kamara, illetve a MÜK által Továbbképzés céljára alapított, kizárólag Kamara, illetve a MÜK tagságával működő jogi személyt,

b)       a magyarországi egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karát,

c)       a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet,

d)       a Munkáltatót,

e)       az Alkotmánybíróságot,

f)        a bíróságot,

g)       az Országos Bírói Hivatalt,

h)       a Magyar Igazságügyi Akadémiát,

i)        az ügyészséget,

j)        a Magyar Jogászegyletet és területi szervezeteit, valamint

k)       a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületét.

Az egyszerűsített eljárásban akkreditált Képzési Hely esetében a képzési gyakorlat nem vizsgálható, továbbá vélelmezni kell, hogy a Kérelmező megfelel az akkreditáció egyéb feltételeinek. A Munkáltató egyszerűsített akkreditáció keretében továbbra is csak az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott jogalany, illetve olyan kamarai jogtanácsos részére szervezhet Képzési Eseményt, akinek az Üttv. 66. § (1) bekezdése szerinti ügyfele.

III.   Bővül az akkreditációs díj megfizetése alól mentesülő intézmények köre (4.5.1/A.)

A Szabályzat ésa MÜK Elnökségének 2019. október 15-én közzétett 2/2019.(X.14.)MÜK számú határozata alapján az alábbi intézmények mentesülnek az akkreditációs díj és a képzési események nyilvántartásba vételi díjának megfizetése alól:

a)        az Alkotmánybíróság,

b)        a bíróság,

c)         az Országos Bírósági Hivatal,

d)        a Magyar Igazságügyi Akadémia,

e)        az ügyészség, valamint

f)         a Magyar Jogászegylet és területi szervezete, valamint

g)        a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete.

IV.   Bővül a kifogással támadható határozatok köre (4.7.1.)

A módosítás alapján a továbbiakban az OAB akkreditáció tárgyában hozott határozatain túl a Képzési Esemény nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat ellen is előterjeszthető kifogás.

V.      Kiegészül a kreditszerzésre jogosító képzési események köre (5.4.1.)

a)        A jövőben az Ügyvédek Lapjában megjelenő, szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikáció útján szerzői ívenként 10 kreditpont szerezhető.

b)        Mesterfokozatot eredményező jogászképzésben  záróvizsgán  vizsgabizottsági tagság vizsgaalkalmanként 1 kreditpontra jogosít.

VI.   Módosultak a 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. között szervezett Képzési Eseménykere vonatkozó szabályok

A módosítás értelmében az egyszerűsített akkreditációra jogosult intézmények által szervezett Képzési Eseményeken túl az OAB a MÜK vagy Kamara által szervezett Képzési Eseményt is nyilvántartásba veszi, illetve ahhoz a továbbképzési szabályzat 5.4. pontja szerinti kreditpontot rendeli, amennyiben a Képzési Esemény a jelen szabályzat szerinti nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelel, és a Képzési Hely a Képzési Eseményt nyilvántartásba vétel céljából legkésőbb az első Továbbképzési Időszak kezdő napjától számított 60 napon belül bejelenti.

 

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottság