Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztató az akkreditációról

Tájékoztató az akkreditációról

/2020. február 20./

I. Az akkreditáció

II. Egyszerűsített akkreditációra vonatkozó speciális szabályok

III. Akkreditációs díj

IV. Iratminták

2020. február 20. napján elindult a kötelező továbbképzés elektronikus ügyviteli rendszere. A továbbiakban az akkreditációs kérelmek előterjesztésére, a képzési események bejelentésére, a kérelmek elbírálására, illetve az Önök által szervezett képzési eseményeken szerzett kreditpontok feltöltésére az elektronikus rendszeren keresztül van lehetőség. A rendszer elérhetősége:

A nyilvántartásba vett képzési helyek esetén: https://muktovabbkepzes.hu/bejelentkezes

Még nyilvántartásba nem vett szervezetek esetén: https://muktovabbkepzes.hu/regisztracio

I. Az akkreditáció

Az akkreditáció az első, 2024. december 31-ig tartó Akkreditációs Időszak egészére vagy annak egy részére kérhető.

Az Akkreditációról szóló Határozat feljogosítja a Kérelmezőt arra, hogy az Akkreditáció hatály alatt viselje a „Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely” címet.

II. Egyszerűsített akkreditációra vonatkozó speciális szabályok

Egyszerűsített akkreditáció iránti kérelmet nyújthat be

a) a Kamara, illetve a MÜK által Továbbképzés céljára alapított, kizárólag Kamara, illetve a MÜK tagságával működő jogi személyt,

b) a magyarországi egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karát,

c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet,

d) a Munkáltatót,

e) az Alkotmánybíróságot,

f) a bíróságot,

g) az Országos Bírói Hivatalt,

h) a Magyar Igazságügyi Akadémiát,

i) az ügyészséget,

j) a Magyar Jogászegyletet és területi szervezeteit, valamint

k) a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületét.

Az egyszerűsített eljárásban akkreditált Képzési Hely esetében a képzési gyakorlat nem vizsgálható, továbbá vélelmezni kell, hogy a Kérelmező megfelel az akkreditáció egyéb feltételeinek.

A Munkáltató egyszerűsített akkreditáció keretében csak az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott jogalany, illetve olyan kamarai jogtanácsos részére szervezhet Képzési Eseményt, akinek az Üttv. 66. § (1) bekezdése szerinti ügyfele.

III. Akkreditációs díj, képzési esemény nyilvántartásba vételi díja

Az akkreditációért a kérelem benyújtásával egyidejűleg díjat kell fizetni. A díjfizetés helye a Magyar Ügyvédi kamara HU53 11784009-20603344-00000000 számú bankszámlája. Az utalási közleményben fel kell tüntetni, hogy az utalás jogcíme akkreditációs díj.

Az akkreditációs díj mértéke a teljes Továbbképzési Időszakra 500.000,- Ft, egyszerűsített akkreditáció esetén 150.000,- Ft. Ha az akkreditáció hatálya egy év (vagy ennél rövidebb idő), a díj évi 150.000,- Ft, egyszerűsített akkreditáció esetén évi 45.000,- Ft.

A képzési esemény nyilvántartásba vételi díja kreditpontonként 30.000,- Ft. A díjfizetés helye a Magyar Ügyvédi kamara HU53 11784009-20603344-00000000 számú bankszámlája. Az utalási közleményben fel kell tüntetni, hogy az utalás jogcíme nyilvántartásba vételi díj.

IV. Iratminták

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága