Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

2019. július 17. napjától nem alkalmazható állásfoglalások

 

 

 

 

1/2016.(IV.25.) állásfoglalás a hitelesnek nem tekinthető tulajdoni lap másolatok felhasználásáról szóló, az 1/2015. (XII.21.) sz. Állásfoglalással módosított 2/2006.(X.16.) Állásfoglalás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
1/2015.(XII. 21.) állásfoglalás a hitelesnek nem tekinthető tulajdoni lap másolatok felhasználásáról
4/2014.(XII.15.) állásfoglalás jogtanácsosnak vagy jogi előadónak ügyvédi irodában foglalkoztatás tilalmáról
3/2014 (IV.14) állásfoglalás az ügyvédjelölt aláírási jogosultságáról és bélyegzőhasználatáról
1/2014. (I. 20.) állásfoglalás a szakmai kamaráknál titkárkénti foglalkoztatás összeférhetetlenségéről
2/2007.(IV.16.) állásfoglalás az alkalmazott ügyvéd biztosítási díj alóli mentességének egyes kérdéseiről
1/2007. (II.19.) állásfoglalás az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének engedélyezéséről
2/2006. (X. 16.) állásfoglalás a hitelesnek nem tekinthető tulajdoni lap másolatok felhasználásról
1/2007. (II.19.) állásfoglalás az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének engedélyezéséről
2/2006. (X. 16.) állásfoglalás a hitelesnek nem tekinthető tulajdoni lap másolatok felhasználásról
1/2006. (II. 6.) állásfoglalás a jogerős fegyelmi határozat ellen benyújtható bírósági felülvizsgálati kereset kérdésében
3/2005. (IX. 12.) állásfoglalás az ügyvédi névviselés kérdésében (vagyoni tagság esetében)
2/2005. (IX. 12.) állásfoglalás a jutalék fejében bank számára végzett tevékenység "összeférhetetlenségi" kérdésében
1/2005. (I. 31.) állásfoglalás (nincs hatályban)
1/2003. (IX. 22.) állásfoglalás az ügyvédi költségekről
1/2001. (I. 29.) állásfoglalás a pártfogó ügyvéd eljárási jogairól
1/2000. (IV. 10.) állásfoglalás az ügyvédi felelősségbiztosításról
6/1999. (VI. 21.) állásfoglalás az ügyvédi felvételt kérő és munkaviszonyban vagy más szolgálati viszonyban álló személy felvételéről
5/1999. (VI. 21.) állásfoglalás az ügyvédi felvételt kérő személy kötelező nyilatkozatáról
4/1999. (VI. 21.) állásfoglalás a magán-munkaközvetítői tevékenységről
3/1999. (V. 3.) állásfoglalás az alkalmazott ügyvédi tevékenység megkezdésének feltételéről
2/1999. (V. 3.) állásfoglalás az ügyvéd és az ügyvédi iroda elérhetőségének közléséről
1/1999. (V. 3.) állásfoglalás az alkalmazott ügyvédi tevékenységről