Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Kihirdetett szabályzatok

 

 

 

 

 

 

1. oldal

 

 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
2/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat

az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat
Hatálytalan: a 20/2018. (XI.26.) szabályzat hatályba lépésétől

Fegyelmi Eljárási Szabályzat

20/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.12.21.

a fegyelmi eljárásról

19/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.12.21.

a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról

18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.11.29.

az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről

17/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.11.29.

az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról

16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.11.29.

az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről

15/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.11.29.

a közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról

14/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.08.01.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, kockázatértékelésről, felügyeleti eljárásrendről és útmutatóról

13/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.08.01.

a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról

12/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.07.03.

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról

11/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.07.03.

a fegyelmi bizottságokról, valamint az országos fegyelmi főbiztosi és fegyelmi biztosi tisztséget ellátó tisztségviselők létszámáról

10/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.07.03.

az országos kamarai jogtanácsosi és az országos alkalmazott ügyvédi tagozat tagjainak, valamint a területi kamarai jogtanácsosi és a területi alkalmazott ügyvédi tagozatok tisztségviselőinek delegálásáról

9/2018. (V.25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.06.28.

a kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről

8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.04.20.

a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról

7/2018. (III.26.) sz. szabályzat az Üttv.-vel egységes szerkezetben.

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.04.20.

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
K
özzétéve 2018.03.28.

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól

5/2018. (III. 26.)
MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.03.28.

a közvetítői eljárásról

4/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.03.28.

az európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó által kötött együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeiről, valamint az európai közösségi jogászra vonatkozó sajátos névhasználati és hatósági eljárási szabályokról

3/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.03.28.

az ideiglenes országos alkalmazott ügyvédi tagozat delegálási szabályairól

2/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.03.28.

az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról

1/2018. (01.29.) MÜK szabályzat

az ideiglenes országos kamarai jogtanácsosi tagozat delegálási szabályairól

13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a kamarai tagdíjról

12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a kamarai hatósági eljárásokról

11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

A 10/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzattal módosított 3/1998. (VI.27.) szabályzat

Fegyelmi Eljárási Szabályzat

10/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998 (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata módosításáról

9/2017. (XI.20.) MÜK szabályzata

az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről

8/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről

7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodagondnokról

6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról

5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól

4/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelölti és a jogi előadói fogadalom szövegéről

3/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

a kamarai jogtanácsosok felvételének és a jogi előadók nyilvántartásba vételének átmeneti szabályairól

2/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
Hatálytalan 2018.08.16-tól

a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról

1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

Hatálytalan 2018. 08. 16-tól

egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére

1/2014.(XI.03.) MÜK Szabályzat
Hatálytalan 2018. 04. 21-től

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

1/2014.(XI.03.) MÜK Szabályzat a törvénnyel egységes szerkezetben

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

6/2013. (XI.25.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(a kitüntetésekről)

1/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(szabályozási kör: IV.17.)

2/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat a MÜK Alapszabály módosításáról
(székhely: I.5.)

3/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzata

a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról
4/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(Szakmai Bizottság létrehozása: VI.2.)

5/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat

a MÜK Alapszabályának módosításáról

3/2012. (XI.05.) számú MÜK szabályzata a székhelyszolgáltatásról szóló 1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat kiegészítéséről
2/2012. (XI.05.) sz. MÜK Szabályzata az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól

1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről
7/2011. (X. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
1/2011. (III. 21.) MÜK szabályzat
Hatálytalan 2018. 05. 01. napjától
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről
3/1998.(VI.27.) MÜK szabályzat
A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi eljárási szabályzata az 1/2002. (II. 25.) és a 3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzatttal megállapított módosításokkal egységes szerkezetben.
3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzat
a MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzatáról szóló 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat módosításáról
hiányzó szám
2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat

az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat
Hatálytalan 2018.08.16-tól
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól
5/2008. (X. 27.) MÜK Szabályzat
Hatálytalan 2018. 05. 01. napjától
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
hiányzó szám
3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatának módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatnál]
hiányzó szám
1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról szóló 5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalásról
MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, a többszemélyes ügyvédi irodák, irodák részére
EGYSÉGES SZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére
4/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 2/2009. (III. 1.) MÜK szabályzatnál]
hiányzó szám
2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat
Hatályon kívül helyezve
a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról [egységes szerkezetben a 3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzattal]
1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat a székhelyszolgáltatásról
3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról
2/2006. (III. 20.) MÜK szabályzat az ügyvédi társulásról