Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Hatályos Szabályzatok

 

 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól

6/2019. (VI.24.) MÜK szabályzat
Közzétéve
2019. 07.02.

a Magyar Ügyvédi Kamara egyes nem kiemelt szabályzatai módosításáról

5/2019. (VI.24.) MÜK szabályzat
Közzétéve
2019. 07.02.

az ügyvédjelöltek, jogi előadók, alkalmazott ügyvédek és alkalmazott európai közösségi jogászok foglalkoztatásának feltételeiről

4/2019. (VI.24.) MÜK szabályzat
Közzétéve
2019. 07.02.

az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról

3/2019. (VI.24.) MÜK szabályzat
Közzétéve
2019. 07.02.

az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról

2/2019. (VI.24.) MÜK szabályzat
Közzétéve
2019. 07.02.

az ügyvédi kamarai nyilvántartás adataiból történő csoportosított adatszolgáltatás eljárási díjáról

1/2019. (VI.24) MÜK szabályzat
Közzétéve
2019. 01.16.

a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról

20/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat törvényszöveggel egységes szerkezetben. Közzétéve
2019. 01.16.

a fegyelmi eljárásról

20/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.12.21.

a fegyelmi eljárásról

19/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.12.21.

a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról

18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.11.29.

az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről

17/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.11.29.

az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról

16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat törvény szöveggel egységes szerkezetben
Közzétéve: 2019. január 18.

az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről

16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.11.29.

az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről

15/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.11.29.

a közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról

14/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.08.01.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, kockázatértékelésről, felügyeleti eljárásrendről és útmutatóról

13/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.08.01.

a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról

12/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.07.03.

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról

11/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.07.03.

a fegyelmi bizottságokról, valamint az országos fegyelmi főbiztosi és fegyelmi biztosi tisztséget ellátó tisztségviselők létszámáról

10/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.07.03.

az országos kamarai jogtanácsosi és az országos alkalmazott ügyvédi tagozat tagjainak, valamint a területi kamarai jogtanácsosi és a területi alkalmazott ügyvédi tagozatok tisztségviselőinek delegálásáról

9/2018. (V.25.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.06.28.

a kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről

8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.04.20.

a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról

7/2018. (III.26.) sz. szabályzat az Üttv.-vel egységes szerkezetben.

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.04.20.

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
K
özzétéve 2018.03.28.

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól

5/2018. (III. 26.)
MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.03.28.

a közvetítői eljárásról

4/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.03.28.

az európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó által kötött együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeiről, valamint az európai közösségi jogászra vonatkozó sajátos névhasználati és hatósági eljárási szabályokról

3/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
Közzétéve 2018.03.28.

az ideiglenes országos alkalmazott ügyvédi tagozat delegálási szabályairól

1/2018. (01.29.) MÜK szabályzat

az ideiglenes országos kamarai jogtanácsosi tagozat delegálási szabályairól

13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a kamarai tagdíjról

12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a kamarai hatósági eljárásokról

11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

9/2017. (XI.20.) MÜK szabályzata

az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről

8/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről

7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodagondnokról

6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról

5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól

4/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelölti és a jogi előadói fogadalom szövegéről

3/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

a kamarai jogtanácsosok felvételének és a jogi előadók nyilvántartásba vételének átmeneti szabályairól

3/2012. (XI.05.) számú MÜK szabályzata a székhelyszolgáltatásról szóló 1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat kiegészítéséről
2/2012. (XI.05.) sz. MÜK Szabályzata az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól

1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről

1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat

a székhelyszolgáltatásról
4/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat

 

a MÜK Országos Levéltáráról
1/2005. (I. 10.) MÜK szabályzat az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának állampolgára és a külön jogszabályban meghatározott szakmai megnevezések valamelyike alatt ügyvédi tevékenység folytatására jogosultnak a Magyar Köztársaság területén történő európai közösségi jogászi tevékenységről szóló szabályzata
2/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat Összeférhetetlenségi Szabályzat
1/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat Felvételi Szabályzat

Egységes szerkezetű szabályzatok (teszt)