Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Bánáti János

1944. június 20-án születettem Budapesten. Egyetemi tanulmányaimat az ELTE Állam és Jogtudományi Karán 1967-ben summa cum laude eredménnyel végeztem. 1967-től 1969-ig a Budapesti 21. sz. Ügyvédi Munkaközösségben ügyvédjelölt, majd ugyanitt ügyvéd voltam 1969-től 1990-ig. Ezen időpont óta a Bánáti Ügyvédi Iroda tagja vagyok.

 

1979-től 1984-ig a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, 1984-től 1989-ig fegyelmi megbízottja, majd 1989-től 1992-ig főtitkára voltam.


1992-ben a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökévé választottak, mely tisztséget többszöri újraválasztás után 2006. márciusáig töltöttem be.

2006 . május 15-én választottak a Magyar Ügyvédi Kamara elnökévé, mely tisztségben 2010-ben és 2014-ben újraválasztottak.

A Kamarán kívüli tisztségeim:
az Országos Bírói Tanács tagja,

az Igazságügyi Miniszter Tudományos Tanácsadó Testületének tagja,
a Magyar Jogász Egylet alelnöke,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára (büntetőeljárási jogot oktat),

a Magyar Jog Szerkesztő Bizottságának elnöke,

az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának szenátora,
a Magyar Büntetőjogi Társaság elnökhelyettese,
a Magyar Kriminológiai Társaság Igazgatóságának tagja,
a Nemzetközi Bűnügyi Társaság Magyarországi tagozatának elnökségi tagja,
a Pénz- és Tőkepiaci Választottbíróság elnökségi tagja,

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó

Választottbíróság névjegyzékébe felvett választottbíró

a Sport Állandó Választottbíróság tagja,

a Jogi Szakvizsga Bizottság cenzora.

 

Nyelvismeret: angol

Kitüntetések:

Kiváló ügyvédi munkáért 1990.
Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje 1996.
Szalay László díj 1998.

Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje 2004.

Eötvös Károly díj 2006.

Amicus Curiae   2013.

Pro Notariis Hungariae - A magyar közjegyzőkért díj 2014

Viski László Emlékérem 2015.