Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Hasznos linkek tára

 

 

 

 

 

 

- Országgyűlés

-- Folyamatban lévő törvényjavaslatok

- Európai Unió

- Jogszabályok, jogforrások

-- Magyar Közlöny

-- Nemzeti Jogszabálytár

-- Net jogtár

-- Indokolások tára

-- Európai uniós jog (EUR-Lex)

-- Jogtudor (HVG-Orac)

- Alkotmánybíróság

-- Friss alkotmánybírósági döntések

-- Folyamatban levő ügyek

-- Alkotmányjogi panasz iratminták

-- Alkotmánybírósági határozatok keresője

- Kúria

-- Jogegységi határozatok

-- Joggyakorlat-elemzés

-- Kollégiumi vélemények

- Bírósági portál

-- Bíróság kereső

-- Bírósági Határozatok Gyűjteménye

-- Országos Bírósági Hivatal

-- Bírósági hirdetmények

-- Eljárási időtartam kalkulátor

- Európai Unió Bírósága

-- Ügykereső

-- Rendszerezett ítélkezési gyakorlat

-- Határozatok Tára

- Emberi Jogok Európai Bírósága

-- Ítéletek

-- Kommunikált magyar ügyek

-- Panasz benyújtása

-- Tematikus esetösszefoglalók

- Ügyészségi portál

-- Elérhetőségek

- Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

-- Jelentések, indítványok, állásfoglalások

- Adatvédelem

-- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

-- Iránymutatás a GDPR alkalmazásához

-- GDPR-ral kapcsolatos álláfoglalások

-- Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) iránymutatásai (részben magyarul)

- Magyar Nemzeti Bank

-- Jegybanki alapkamat

-- Hivatalos devizaárfolyamok

- Kormányzati portál

- Igazságügyi Minisztérium

-- Jogi szakvizsga rendszer

-- Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal

-- eBEV-szolgáltatások

-- Információs füzetek

- Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

-- Igazságügyi szakértői névjegyzék

-- Igazságügyi szakértők adatai

- Magyar Országos Közjegyzői Kamara

-- Közjegyző kereső

-- Kérelmek, űrlapok

- Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

-- Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere (VIEKR)

-- Árverési rendszer

- Elektronikus ügyintézés

-- JÜB2 (Jogügyletek biztonságát erősítő adatszolgáltatási keretrendszer)

-- Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK)

-- Bírósági eljárások elektronikus nyomtatványai

-- Bírósági Fizetési Portál

-- Bírósági Elektronikus Ügyintézési Portál

-- Elektronikus cégeljárási illetékbefizetés és költségtérítés (régi)

-- Elektronikus cégeljárási illetékbefizetés és költségtérítés (új)

-- IM Elektronikus Fizetési Szolgáltatás (EFER)

-- Elektronikus fizetési meghagyás

-- Európai fizetési meghagyás

-- Keresetlevél benyújtása kormányhivatalhoz, járási hivatalhoz (IKR)

-- Keresetlevél benyújtása önkormányzatokhoz

-- ePapír

-- Hivatali kapuval rendelkező szervezetek listája

-- Cégközlöny közvetlen közlemények közzétételét támogató informatikai rendszer

-- e-Szignó

-- Netlock MOKKA

-- Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

-- Személyre Szabott Ügyintézési Felület

-- Személyes és cégkapu tárhely

- Jogi személyek és egyéni vállalkozók nyilvántartásai

-- Cégközlöny kereső

-- Ingyenes céginformáció

-- e-Cégbetekintő (keresés a cégiratok között)

-- Elektronikus Beszámoló Portál

-- Civil szervezetek névjegyzéke

-- Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartás

-- Egyházak és egyházi jogi személyek nyilvántartása

-- Egyéni vállalkozók nyilvántartása

-- Őstermelők nyilvántartása

-- Adóalanyok lekérdezése

-- Áfaalanyok adószámai

-- Csődbetekintő

- Más hasznos nyilvántartások, adatbázisok

-- Ügyvédi Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer

-- Földhivatali nyilvántartás

-- Hitelbiztosítéki nyilvántartás

-- Tevékenységi körök lekérdezése

-- Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR'08)

-- Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08)

-- Fogyasztói árindex alakulása

-- Helyi és területi közigazgatási szervek és bíróságok illetékességi keresője

-- Földhasználati nyilvántartás

-- Régészeti lelőhelyek listája

-- Műemlékadatbázis (kivonat)

-- Védett természeti területek adatbázisa

-- Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer

-- Hatósági hirdetmények

-- MKIK Kivitelezőkereső

-- Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete

-- Köztársasági Elnöki Hivatal

-- Magyar Államkincstár

-- Közbeszerzési Hatóság

-- Egyenlő Bánásmód Hatóság

-- Gazdasági Versenyhivatal

-- MKIK mellett működő Állandó Választottbíróság

- Idegennyelvű oldalak

-- Hágai Magánjogi Konferencia (Hágai Egyezmények)

-- UNCITRAL joganyagok

ENSZ nemzetközi szerződések jegyzéke