Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára
Végrendeletek személyes benyújtása a
1054 Budapest, Szemere u. 8. szám alatti irodában.
Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7.

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Elektronikus ügyintézés

               

 

 

 

 

1. A jelen oldalon a Magyar Ügyvédi Kamara az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatásokat kívánja közzétenni. A most kihirdetett jogszabályok szerint 2018. január 1-jétől a jogi képviselőként eljárók, valamint az ügyvédi irodák saját ügyükben is kizárólag elektronikusan járhatnak majd el. Ennek nem teljesítése a nyilatkozat hatálytalanságával járhat. Az ügyvédi kamara előtti eljárásokról a 4. pontban írunk.

Rövid összefoglaló az ügyvédek 2018. évi e-ügyintézési feladatairól
Elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől, általános áttekintés

Bár a tényleges helyzet ettől várhatóan számos esetben el fog térni, időszerű közzétenni minden, ezzel kapcsolatosan rendelkezésünkre álló információt, hivatkozást. Az alábbiakban csatoljuk a jelenleg ismert adatok alapján elkészített tájékoztatót.

2.A 2016. július 1-je után indult ügyekben a kamarai határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet szintén elektronikusan kell benyújtani. Továbbra is ezen az oldalon tölthető le a MUK_K01 nevű nyomtatványsablon, amivel az ügyvédi kamarai határozatok bírósági felülvizsgálatát elektronikusan lehet kérni (ÁNYK-sablon). A perrendtartás szabályai szerint az elsőfokú szervnél (azaz a területi kamaránál) kell a keresetlevelet benyújtani, amelyet a másodfokú szerv elektronikusan küld be a bírósághoz. Ez az elektronikus kapcsolattartás jelenlegi technikája mellett azt jelentené, hogy azonos tartalommal minden területi kamarának külön-külön kellene nyomtatványsablont szerkesztenie és közzétennie, noha az alperes mindegyik ügyben a Magyar Ügyvédi Kamara lesz. Az egyszerűsítés miatt ezért inkább a Magyar Ügyvédi Kamara tett közzé erre egységes nyomtatványsablont, amely minden területi kamara számára megcímezhető. A Magyar Ügyvédi Kamara a keresetlevél megérkezését jelzi a területi kamarának, és így beszerzi tőle az elsőfokú iratanyagot.

Továbbra sem a kamarán keresztül kell benyújtani a következő típusú keresetleveleket, amelyeket az OBH által közzétett nyomtatványon kell benyújtani:
a) az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 157. § (6) bekezdés, 159. § (5) bekezdés, 165. § (3), 199. § (2) bekezdés, 201. § (5) bekezdés, 203. § (4) bekezdés,
b) az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 104. § (4) bekezdése, 111. § (7) bekezdése és 113. § (3) bekezdése szerinti határozatok felülvizsgálata iránti keresetleveleket.

http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato
Technikai útmutató az elektronikus peres eljárásokhoz
Letöltés: keresetlevél formanyomtatvány a Magyar Ügyvédi Kamara másodfokú határozatainak bírósági felülvizsgálata iránti ügyekben
Az egyes hatóságok által közzétett K01 nyomtatványsablon
Az egyes hatóságok által közzétett P26 nyomtatványsablon

3.2018. január 1-jétől egyes hatóságoknak és bíróságoknak szükségük van az egyéni ügyvédek cégkapu elérhetőségére. Ha Ön még nem nyitott cégkaput, kérjük, hogy haladéktalanul nyissa meg a https://cegkapu.gov.hu címen.

Ha Ön egyéni ügyvéd és a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvános keresője nem adja ki az Ön nevéhez tartozó „Eüsztv. elérhetőség” adatot, vagy Ön irodai tag ügyvéd és az ügyvédi irodájához tartozóan az ügyvédi iroda keresőjében nem talál ilyen „Eüsztv. elérhetőség” adatot, akkor kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a területi ügyvédi kamarájával, hogy a hiányzó cégkapu elérhetőségét rögzíthessék.

4.A MÜK teljes ülésének 12/2017. (XI.20.) MÜK szabályzata szerint kamarai hatósági eljárásban kötelező az elektronikus kapcsolattartás, kivéve az 1000 fő taglétszámot el nem érő ügyvédi kamarai hatósági eljárások résztvevői számára, az ügyvédi kamarai nyilvántartásban nem is szereplő résztvevők számára, valamint a külföldi jogi tanácsadók számára.

Kérjük, hogy amennyiben a Budapesti Ügyvédi Kamaránál kíván elektronikus eljárást indítani, ide kattintson: http://ugyvedikamara.hu

A többi területi kamara esetén, ha a területi kamara a kérelem előterjesztésére egyébként a saját honlapján űrlapot nem biztosít, a kérelmét a következő felületen lehet benyújtani: https://epapir.gov.hu/level/uj

Ha az érintett területi kamara közvetlenül nem érhető el az e-Papíron, válassza ki a Magyar Ügyvédi Kamarát címzettként, és ezt követően válassza ki a területi kamara címzésére szolgáló mezőben a címzett területi kamarát.