Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára
Végrendeletek személyes benyújtása a
1054 Budapest, Szemere u. 8. szám alatti irodában.
Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7.

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

A Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselői 2014-2018.

 

 

 

 

 

 

 

Elnök: Dr. Bánáti János
Elnökhelyettesek: Dr. Kovács Kázmér
Dr. Réti László
Dr. Szecskay András
Dr. Csenterics Ferenc †(2014 -2015)
Dr. Havasi Dezső
Dr. Sulyok Miklós
Főtitkár: Dr. Fekete Tamás
Titkár: Dr. ifj. Vég Tibor
Dr. Török Ferenc
Fegyelmi főmegbízott: Dr. Szabó Kálmán
Fegyelmi megbízottak: Dr. Iglódi Endre
Dr. Zimnic János
Fegyelmi Bizottság elnöke: Dr. Izsák Péter