Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára
Végrendeletek személyes benyújtása a
1054 Budapest, Szemere u. 8. szám alatti irodában.
Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7.

Végrendeletek nyilvántartása

1. 3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat
Az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról

2. Végrendeletek országos nyilvántartása
Az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzők és bíróságok előtt, a Magyar Ügyvédi Kamara létrehozta és működteti a végrendeletek országos központi nyilvántartását. A végrendeletet az ügyvéd zárt borítékban az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról szóló 3/2006. (X.16.) MÜK Szabályzat rendelkezéseinek keretei között, személyesen adja át a Magyar Ügyvédi Kamara titkárságán vagy igazolható módon, postai úton küldi meg a Magyar Ügyvédi Kamarához.

A végrendeleti nyilvántartási lap kitöltése elengedhetetlenül szükséges a végrendelet befogadásához (a nyilvántartási lap honlapunkról letölthető). A benyújtással egyidejűleg 10.000,- Ft egyszeri nyilvántartási díjat kell fizetni.

A nyilvántartási díj megfizetésének kötelezettsége

  • személyes benyújtás esetén a pénztárba történő befizetéssel,
  • a Magyar Ügyvédi Kamara UniCredit 10900011-00000009-63810001 számú számlára történő átutalással, vagy
  • postai csekken teljesíthető.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara a nyilvántartásba vett, megőrzésre zárt borítékban átadott végrendelet egy példányát megőrzi. A hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző, vagy a hagyatékkal összefüggő polgári perben eljáró bíróság megkeresésére a Magyar Ügyvédi Kamara a végrendeleti nyilvántartás adatairól tájékoztatást ad, illetve az eljáró közjegyzőnek a végrendeletet - megkeresésre - átadja.

3. Nyilvántartási lap végrendelet nyilvántartásba vételéhez

4.Végrendeletek személyes benyújtása  a 1054 Budapest,  Szemere u. 8. sz. fsz. alatti irodában, hétfőtől péntekig 8.30-15.30 óráig.
A személyes benyújtással egyidejűleg lehetőség van a nyilvántartási díj befizetésére is!
A végrendelet postán történő feladását a 1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti címre várjuk.