Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára
Végrendeletek személyes benyújtása a
1054 Budapest, Szemere u. 8. szám alatti irodában.
Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7.

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Ingatlan adásvételi szerződések szerkesztése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megerősítette 2017. november 15-i NAIH/2017/5219/2/V. alatti levelében, hogy ingatlan-adásvételi szerződések szerkesztése és ellenjegyzése esetén az ügyvédek részéről az ügyfélként érintett személyek személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványról, valamint lakcímkártyáról a fénymásolat készítése az Infotv. 5. § (1) bek. b) pontjára figyelemmel nem jogsértő.